بیمارستان امام علی (ع)

شناسنامه آموزشی
دسته بندي اخبار 

اصطلاحات آناتومیک بدن
دسته بندي اخبار 
psychosomatic 
معنی ارتباط جسم و روان (روان تنی )می دهد
کد خبر : ۲۰۱۴۸
Internal 
قسمت داخلی بدن یا سطح داخلی خود بدن را گویند
کد خبر : ۲۰۱۴۹
External 
به سطح خارجی بدن گفته می شود
کد خبر : ۲۰۱۵۰
DEEP 
قسمتی که خیلی پایین تر و دورتر از سطح قرارگرفته باشد
کد خبر : ۲۰۷۵۴
SUPERFICIAL 
قسمتی که نزدیک سطح قرار گرفته باشد
کد خبر : ۲۰۷۵۵
PARIETAL 
دیواره قسمتی از بدن
کد خبر : ۲۰۷۵۶
MEDIAL 
مربوط به وسط و خط وسط بدن
کد خبر : ۲۰۷۵۷
CEPHALAD 
بطرف سر CEPHAL یعنی دور سر و AD پسوند بوده و به معنی بطرف و به سمت می باشد
کد خبر : ۲۰۷۵۹
CAUDAD 
بطرف دم
کد خبر : ۲۰۷۶۰
SUPERRIOR 
قرارگرفته در بالا، یا به طرف بالا
کد خبر : ۲۰۷۶۱
صفحه1از212.بعدي.

چند محتوايي

از من بپرسید !

 

 
 
 
 
 


اندیمشک -انتهای خ شهید اسحاق روشنی-بیمارستان امام علی (ع)

تلفن :4-4241874-0642 ,نمابر:4241918-0642
h.emamali@ajums.ac.ir
bozorgi.z@ajums.ac.ir

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8