پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • Ar
 • En
منوی بیمارستان

  بیمه های طرف قرارداد

  لیست بیمه های طرف قرارداد

  1-تامین اجتماعی

  2-خدمات درمانی

  3-نیروی مسلح دزفول

  4- کمیته امداد امام (ره)

  5-بیمه دانا

  6- بیمه ایران

  7-بانک ملت

  8- بانک تجارت

  9- بانک صادرات

  10 –شرکت نفت شاغل

  11- شرکت نفت بازنشسته


  گروه دورانV5.5.2.0